Chi phí làm sổ đỏ nhà đất hết khoảng bao nhiêu tiền

Khi làm sổ đỏ nhà đất ngoài việc quan tâm đến các thủ tục, thành phần hồ sơ ra. Không ít người còn có những băn khoăn về chi phí làm sổ đỏ nhà đất. Sau đây Smart City chúng tôi xin giải đáp cho các bạn về chi phí làm sổ đỏ nhà đất hết khoảng bao nhiêu tiền nhé.

Chi phí làm sổ đỏ nhà đất hết bao nhiêu

Theo quy định của pháp luật hiện hành các khoản làm sổ đỏ bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mua bất động sản không thuộc diện được miễn thuế. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất và tài sản gắn liền với đất. Lệ phí địa chính. Lệ phí trước bạ  và lệ phí công chứng.

Xác định cụ thể các khoản tài chính

+Thuế trước bạ: Theo Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của chính phủ. Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Đối với nhà, đất mức thu là 0,5%.

+ Thuế thu nhập cá nhân (nếu có): Áp dụng tính thuế suất 2% theo  giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng mà không ghi giá chuyển nhượng. Hoặc trên hợp đồng đó ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định thì lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

+ Ngoài ra phải nộp khoản lệ phí khác cho nhà nước như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: tối đa không quá 1.500 đồng/m2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, cao nhất không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế. Công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Bước 5: Cuối cùng đến ngày hẹn công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả.

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU DỰ ÁN SMART CITY

Bình luận